Kontaktní informace

Adresa:  Praha 5-Smíchov
                 Štefánikova 265/26

Telefon: +420 257 322 211
                 +420 257 322 223
Email:  notar@enotar.cz

Bankovní účet:  2550006/2700

IČ:  25802801
Datová schránka:  9t4cbfx

notar

Výpis bodového hodnocení řidiče

Výpis bodového hodnocení řidiče, umožňuje občanům si zjistit stav trestných bodů (bez bodů ve správním řízení). Výpis je poskytován z Centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy, jehož součástí je právě i evidence bodového hodnocení. Tento výpis má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady.
Vydávání výpisů o trestných bodech řidičů kontaktními místy veřejné správy je upraveno zákonem č. 480/2008 Sb.
O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec na základě úředně ověřené plné moci.

Osoba, která o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně je možné v žádosti i udávat číslo řidičského průkazu. Výpis lze vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. 

Upozornění:
Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT jsou primárně určeny pro použití na území České republiky. Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro vaší listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné získat jí u vlastníka dané agendy (např. výpis z KN na příslušném katastrálním pracovišti, výpis z RT přímo na Rejstříku trestů).

trikolora

Nabízené služby

Notářské služby
Ověřování
Služby Czech POINTU
Dědictví

Objednání schůzky

Sjednejte si schůzku na termín, který Vám bude vyhovovat.

JUDr. Alena Procházková
notářka

+420 257 322 211
+420 257 322 223
notar@enotar.cz